top of page
PS1.jpg

PS1.jpg

PS2.jpg

PS2.jpg

PS3.jpg

PS3.jpg

PS4.jpg

PS4.jpg

PS5.jpg

PS5.jpg

PS6.jpg

PS6.jpg

PS7.jpg

PS7.jpg

PS8.jpg

PS8.jpg

PS9.jpg

PS9.jpg

Požární signalizace

 

Systémy elektrické požární signalizace (EPS) zaujímají v oblasti bezpečnostních technologií významné místo. O rozsahu škod na majetku, či ztrátě lidských životů při požáru často rozhodují pouhé minuty či vteřiny. Proto jen rychlá informace ze systému EPS a včasný zásah hasičů jsou předpokladem k likvidaci požáru již v samém počátku! Základní funkcí systému je odhalení požáru v jeho počátečním stádiu, kdy je snazší požár zlikvidovat a předejít tak ohrožení života a zdraví osob a velkým škodám na majetku.
 
Normy pro požární bezpečnost a posouzení objektů určují kromě standardních protipožárních opatření (únikové východy, hasicí přístroje, odvětrání, nouzová schodiště), zda-li bude třeba v objektu instalovat systém elektronické protipožární ochrany EPS. V případě, že požární zpráva přímo vyžaduje instalaci uvedeného systému, jedná se o objekt s vyšším rizikem vzniku 

požáru a ohrožení osob. V takovém případě je nutné vybavit budovu samostatnou ústřednou EPS, včetně poplachového výstupu na Hasičský záchranný sbor (HZS) nebo do místa s trvalou obsluhou 24 hodin. V jednodušších případech (bez připojení na HZS) je možné hlásiče požáru připojit do stávajícího systému EZS, čím se snižují finanční náklady na systém. Pouze komplexní a kvalitně navržené požární zabezpečení objektu je schopné plnit svoji úlohu po mnoho let a přinášet plnohodnotnou záruku ochrany majetku a bezpečnosti osob.

bottom of page